Skip to main content

Tijdens het Hanzejaar 2023 willen wij het debat aanjagen en breder trekken door de thematiek van de Hanze van toen naar het hier en nu te vertalen. Dit doen we door het laten horen en zichtbaar maken van het tegengeluid van handelssucces door de eeuwen heen; hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan exploitatie van natuurlijke bronnen, monopolie- en klassenvorming, politieke invloed en macht, effecten op mens, natuur en milieu etc.

Wij denken dat kunst de kracht heeft aan te zetten tot reflectie en het vermogen bezit het kritische denken te stimuleren. Voor ons project MARKT : WAAG hebben we daarom vier kunstenaars uitgenodigd om ieder 1 dag per maand tijdens de zaterdagmarkt in het centrum van Zwolle een interventie te komen doen, gevolgd door een kunstenaarsgesprek aan het eind van de dag in onze hoofdlocatie L I N K aan de Voorstraat 31.

KUNSTENAARS EN DATA

1 JUNI
>
30 SEPT

 17 JUNI
> ROBERT ROELINK

Robert Roelink is een zelfverklaarde ‘kunstnomade’, die zich vanuit zijn camper manifesteert en streeft naar een vrij leven in nauwe verbondenheid met de natuur. Zijn werk omvat schilderijen, collages, sculpturen en locatie-specifieke installaties, en maakt vaak gebruik van hedendaagse materialen zoals huishoudelijk en afvalplastic, acryl en tape. Zijn thema’s zijn diepgaand en provocerend, vaak gericht op de milieuproblematiek door menselijk handelen, de polarisatie van de democratie, de obsessie met economische waarden en de opkomst van diverse revoluties.

www.robertroelink.com

 8 JULI
> MINGUS JANSSEN

Mingus Janssen is een onderzoeker, schrijver en cultureel strateeg die onderzoek doet naar de representatie van meer-dan-mensen binnen hedendaagse (menselijke) samenlevingen. Daartoe heeft Mingus Mycelium Media opgericht, een uitgeverij die infiltreert en ingrijpt in bestaande gedrukte media (zoals kranten, tijdschriften en boeken), om daar meer-dan-menselijke perspectieven aan toe te voegen. Mycelium Media geeft onder meer de Non-Human Newspaper uit, een krant die zich in elk nummer richt op een bedreigd ecosysteem. Binnen de krant krijgen alle entiteiten die deel uitmaken van dit ecosysteem (fauna, flora en dergelijke) een stem door artikelen te schrijven vanuit hun perspectief en zo “hun” kant van het verhaal te laten zien. Naast het runnen van Mycelium Media heeft Mingus Janssen een politieke partij opgericht onder de naam “Ondergronds Socialisme”, die zich richt op de politieke vertegenwoordiging van de organismen en entiteiten die zich onder de grond bevinden.

@mingus_janssen