Skip to main content
 

Stichting Kunstplatform LINK

Experimentele hedendaagse kunst in Zwolle en omstreken door middel van Expositie, Interventie en Educatie.

Kern Team

Marko de KOK

Artistiek Coördinator

Jacomijn SCHELLEVIS

Educatief Coördinator

Ewoud BAKKER

Zakelijk Coördinator

ORGANISATIE

L I N K is een stichting zonder winstoogmerk en met een ANBI status. Wij hanteren een platte en toegankelijke organisatiestructuur die zich transparant en toegankelijk openstelt. We zetten ons in voor de realisatie van Exposities, Interventies en Educatie van experimentele hedendaagse beeldende kunst. Wij geloven in een organische groei met een bottom-up mentaliteit vanuit de artistieke culturele sector. Wij streven de Governance Code Cultuur na en stellen ons op als ambassadeur voor de beeldende kunst en als artistiek gesprekspartner voor de regio. L I N K zoekt verbinding en samenwerking met andere partijen waar mogelijk, en zet zich in voor de realisatie van artistiek ondernemerschap die zowel de intrinsieke als de artistieke waarden van beeldende kunst versterken en zichtbaar maken in de regio.

MISSIE

Het is onze diepste overtuiging dat kunst een waardevolle, essentiële schakel is in de ontwikkeling van creativiteit en het aanscherpen van het autonome en kritische denken. We willen van hieruit bijdragen aan een maatschappij waarin het vanzelfsprekend wordt gevonden dat kunst midden in onze samenleving hoort te staan. Ons doel is dan ook om kwalitatief hoogstaande, hedendaagse experimentele kunst op een zo laagdrempelig mogelijke manier aan te bieden, waardoor iedereen de kans krijgt om uitgedaagd te worden, onderwerpen te bevragen en het leven van zichzelf én de samenleving te verrijken. Wij doen dit door ons te richten op de productie, presentatie en educatie van hedendaagse, experimentele beeldende kunst.

ACHTERGROND

L I N K is een initiatief van drie beeldend kunstenaars die de diepgewortelde overtuiging hebben dat een middensegment kunstplaform voor hedendaagse, experimentele kunst in Zwolle onmisbaar is voor een vitaal cultureel klimaat. Tussen de voedingsbodem van het cultureel ecosysteem, waaronder o.a. Het Langhuis en CW12, en het topsegment Anningahof en Museum de Fundatie, bestaat een leemte waaraan L I N K de verbindende invulling geeft. Door het op deze manier completeren van de culturele keten is de stad verzekerd van de essentiële diversiteit in het kunstaanbod, wordt de doorstroom én aantrekkingskracht van artistiek talent gewaarborgd, en neemt L I N K de verantwoordelijkheid om de gemeente Zwolle te helpen haar ambities van het Cultureel Perspectief 2040 te realiseren.

CULTURELE CODES

Als ambassadeur voor de artistieke sector en de beeldende kunst, is L I N K vastbesloten om een positieve impact te hebben op de culturele ontwikkeling van de regio en daarbuiten. We zijn toegewijd aan het stimuleren van een cultuur van artistiek ondernemerschap en het versterken van zowel de intrinsieke als artistieke waarden van beeldende kunst. Dit doen we door ons te houden aan de richtlijnen van de Culture Governance Code, waarbij we transparantie en verantwoording hoog in het vaandel hebben staan. Daarnaast hanteren we fair practice-richtlijnen om ervoor te zorgen dat kunstenaars en andere betrokkenen op een eerlijke en respectvolle manier worden behandeld. Inclusie en diversiteit zijn ook belangrijke pijlers van ons beleid, omdat we geloven dat iedereen toegang moet hebben tot de waarde en kracht van kunst, ongeacht hun achtergrond of identiteit. Als ambassadeur willen we anderen inspireren om te streven naar de hoogste artistieke en culturele normen, en om bij te dragen aan de ontwikkeling van een inclusieve en bloeiende artistieke sector.